WTO: s immateriella rättigheter (TRIPS) — vad är immateriella rättigheterRättigheter för upphovsmän till litterära och konstnärliga verk (såsom böcker och andra skrifter, musikaliska kompositioner, målningar, skulptur, dator-program och filmer) är skyddat av upphovsrätt, för en period på minst år efter upphovsmannens död. Också skyddat genom upphovsrätten och närstående (det som ibland betecknas som»närstående») rättigheter är de rättigheter som utövande konstnärer (t ex skådespelare, sångare och musiker), producenter av fonogram (ljudupptagningar) och radioföretag. De viktigaste sociala syftet med skydd av upphovsrätten och närstående rättigheter är att uppmuntra och belöna kreativt arbete. Medan grundläggande sociala mål för skydd av immateriella rättigheter som beskrivs ovan, att det bör också noteras att den exklusiva rättigheter som anges är i allmänhet föremål för ett antal begränsningar och undantag, som syftar till att finjustera den balans som måste finnas mellan legitima intressen för rättighetshavarna och för användarna.

Dess huvudsakliga funktion är att se till att handeln flyter så smidigt, förutsägbart och fritt som möjligt. Mer