Vad Är en Advokat och Vad har Jurister Göra. HänvisningenEn jurist är en person som är utbildad i juridik och har fått de nödvändiga kvalifikationer för att arbeta på en advokatbyrå. Advokater utför många uppgifter, bland annat att utarbeta och testamenten kontrakt, ge juridisk rådgivning och företräder sina klienter i domstol. Det finns flera typer av advokater, var och en av dem som specialiserat sig på specifika områden av lagen. Typiskt för en person att bli en advokat, han måste tjäna en juristexamen och passera baren undersökning. Riksförbundet för Juridiska Yrkesverksamma Karriär förklarar att på grund av den allt mer komplexa naturen av lagen och dess växande nå in i alla områden av livet, den roll som advokat expanderar.

När människor går in i avtal särskilt företag avtal, de brukar arbeta med advokater för att utveckla ett avtal som är fördelaktigt för båda parter samt verkställbar enligt lagen.

Advokater också hjälpa människor att skriva sitt testamente

Komplexiteten av dödsbo lagen och oförmåga att distribuera en förmögenhet efter sin död kräver ofta råd av en erfaren juridisk rådgivare.

Advokater också processa i domstol, antingen för försvaret eller åtal

De hittar och fråga vittnen, sammanställa bevis och presentera fakta att gunga en jury i förmån för de personer som de företräder. Advokater som tjänar på den lagföring i brottmål ofta arbeta för regeringen