BAR
BAR

Styrelsen för förespråkar är en form av advokatsamfundet skapat två eller flera advokater som företräder en icke-vinstdrivande organisation. De är bindande för alla medlemmar i Styrelsen. Grundarna och medlemmarna i baren kan vara bara de jurister vars uppgifter ingår i ett regionalt register Den egendom och medel bidragit med grundarna som bidrag tillhöra organisationen äganderätten. Viktigare, Styrelsen och Medlemmarna svarar inte för förpliktelser som alla andra. Advokatsamfundet är en juridisk person, har oberoende Bank konto, sigill, stämpel, papper med brevhuvud med adressen och namnet på företaget. Advokatsamfundet kan inte konverteras i alla kommersiella eller icke-kommersiell organisation, annat än som förändringar