SOCIAL JURIDISK RÅDGIVNINGSociala rättshjälp Social trygghet är en form av uttryck för en allmän oro om medborgarna, som syftar till att ge försörjning behov av kategorin.

Teoretiskt, mekanismen för förverkligandet av den sociala politiken fungerar perfekt, i praktiken, pensionärer, handikappade, utsatta grupper inför en orimlig underpayments, avslag av förmåner och andra kränkningar av deras rättigheter. Kostnadsfri rådgivning och stöd till advokater på sociala frågor Juridisk rådgivning i sociala frågor tyder på en lösning av de ovan nämnda uppgifterna till förmån för kunden.

Frågor om socialt skydd för befolkningen på vår portal mer ofta hört i form av»har jag rätt

Vad gör du om avslag.

Där att klaga på.»

Om hotline portal advokater svara på dem, och alla användare av tjänsten har möjlighet att inte bara se med färdiga lösningar till problem, och få en gratis personlig rådgivning på telefon, eller beskriver ditt problem online via webbformuläret