RÄTTSLIG HJÄLPRättshjälp bildas i de internationella förbindelserna system av normativa och organisatoriska-rättsliga medel, som används i samarbetet med Staterna i fråga om ömsesidigt bistånd i tvistemål, familjemål och brottmål som kräver vidtagande av åtgärder på territoriet i mer än ett land

är part i ett antal multilaterala och bilaterala fördrag