RÄTTEN TILL EN ADVOKATUnder de senaste åren i landet jurister är en av de mest populära från en lista över alla specialiteter. Ta reda på vad som fortfarande lärs ut i sina respektive fakulteter, vad skulle vara ditt jobb och hur lätt är det att hitta ett jobb.

Den advokat som är specialist på området för lag. Han känner till de lagar och förordningar, vet hur man använder dem och kan lära dem grunderna av andra. Är en expert på området för lagstiftningen, vilket kan ta några rättsliga ställning från en advokat till en domare. Det är nödvändigt att få en juristexamen.