RÄTTEN TILL EN ADVOKATUnder de senaste åren i landet jurister är en av de mest populära från en lista över alla specialiteter. Ta reda på vad som fortfarande lärs ut i sina respektive fakulteter, vad skulle vara ditt jobb och hur lätt är det att hitta ett jobb.

Den advokat som är specialist på området för lag. Han känner till de lagar och förordningar, vet hur man använder dem och kan lära dem grunderna av andra. Är en expert på området för lagstiftningen, vilket kan ta några rättsliga ställning från en advokat till en domare. Det är nödvändigt att få en juristexamen.

Föddes domstolar och rättsväsendet

Över tid lagen har utvecklats i den bredare industri. Grunden för lagar var religion, bara budorden från Bibeln var de första lagar. De gjorde de regler som mänskligheten följande till denna dag. Utveckling av lagen har varit långsamma med att införa lagar av Tsar Peter den Första. Det var han som gav upphov till utvecklingen av den juridiska sektorn i vårt land.

Då var det en domstol revolution

Strax efter det fick vi en rättslig struktur, nära till modern. Numera är lagen ett brett gren av kunskap och kompetens. Det omfattar hela det rättsliga systemet, kunskap om lagar och rättsliga normer och metoder för kontroll av dem en tydlig köra som individer och organiserade strukturer