ONLINE-SAMRÅD MILITÄR ADVOKATHar en fråga till en militär advokat

Gratis militär advokat online kommer att svara på det snart

En kompetent advokat som specialiserat sig på militära lagen kommer att försöka hjälpa dig att lösa problemet.

Militär advokat i hans arbete bygger på god kunskap om lagen. Detta är den grundläggande normativ rättsakt som ger den rättsliga regleringen av värnplikt och militära tjänster.

Du kan kontakta en specialist på vår webbplats på alla frågor, som styrs av militära lagar.

En militär advokat kommer att ge dig råd på nätet:

på bostäder frågor av militären.

om det var för att vara en felaktig åtgärd befäl.

om du har problem med att få uppskov;

om du försöker att olagligt att avskeda eller har redan uppsagda.

när en trafik-olycka som begåtts med deltagande av militär personal