ONLINE ADVOKAT SAMRÅDNaturligtvis inte alla problem kan lösas genom ONLINE-samråd. Mycket ofta för att ge en uttömmande och korrekt svar till den advokat som det är nödvändigt att studera de handlingar i ett mål, och ställa många fler frågor man. Därför, på komplexa problem är det nödvändigt att samråda med en jurist för att förstå vad som bör göras och vart man ska gå.