Kontrakt Advokat - Arbetsuppgifter, Utbildning, Lön, Anställning

Läs vidare för att lära dig mer om avtal advokat

Ett avtal är en överenskommelse som skapar ömsesidiga förpliktelser mellan två eller flera parterEn oumbärlig del av nästan varje företag eller personliga transaktion, välskrivna avtal som är fördelaktigt för alla inblandade parter, och kan etablera en varaktig relation. Ibland komplexa till sin natur, de måste vara utformad på rätt sätt och innehålla vissa element för att kunna verkställas. Ett kontrakt advokat är en advokat som specialiserat sig på att skapa och förhandla om kontrakt för att säkerställa att de är rättsligt bindande enligt statens lagar. Från att köpa mobiltelefoner för att starta företag, kontrakt är en viktig del av något avtal. De ger parterna ett juridiskt dokument som anger förhållandet genom att ange förväntningar respektive part. Styrs av statens lagar, avtal är juridiskt bindande och ger gott skydd om en part underlåter att följa överenskomna regler och villkor. Inte varje avtal mellan två parter är bindande, dock, och för att ett avtal ska vara gällande, att det måste innehålla följande element: När en part inte uppfyller sina villkor i avtalet, är det som avses som ett avtalsbrott. När en tvist om ett kontrakt uppstår, kan parterna är överens om att med hjälp av en medlare eller bindande skiljedom. Bindande skiljeförfarande innebär att ha en neutral part som ser över fallet och avgöra om resultatet. Om problemet inte kan lösas genom dessa åtgärder, icke-parten som bryter mot villkoren kan lämna in en stämningsansökan till skadestånd. Avtalsjurister finns jurister som är specialiserade inom avtalsrätten. De hjälper kunder i varje fas av ett kontrakt och minska risken för stämningar. Generellt, denna typ av jurist skapar kontrakt, recensioner kontrakt görs av en annan part, stöd i förhandlingar, genomdriver villkoren i avtalet, och företräder klienter i händelse av en rättegång. Ett kontrakt advokat första möten med potentiella kunder för att tillgodose deras behov och besluta om de vill ta sig an fallet. Han eller hon sedan ger råd till kunder och diskuterar de avgifter som är inblandade. Den officiella advokat-klient förhållandet börjar när kunden sätter ner en hållare, som är som en insättning.

D.) grad genom att delta i law school

Advokat sedan arbetar med klienten för att skapa avtal, eller för att slutföra pappersarbete inblandade med att lämna in en stämningsansökan. Det första steget i att bli ett avtal som advokat är att få en kandidatexamen.

Efter att ha fått en bachelor s degree, måste du ta Law School Admission Test.

Ett standardiserat test som krävs av alla ABA godkänd lag skolor, LSAT bedömer verbala resonemang och läsförmåga. Nästa steg i processen är att tjäna en Juris Doktorsexamen (J. Du kommer att spendera din första år att lära sig grunderna i lagstiftningen och senare år med inriktning på önskad övningsområde. Medan det i lag i skolan, du kan också fylla i praktik, clerkships, eller juridiska kliniker för att få erfarenhet. Efter att ha fått en J. grad, måste du ta Multistate Professionella Ansvar Undersökning (MPRE) innan det bar exam (detta gäller inte för personer bosatta i Maryland, Wisconsin, och Puerto Rico). Den MPRE avgör om ditt beteende och professionalism uppfyller de normer som fastställts av American Bar Association (ABA). Det sista steget är att ta staten bar examen. Om du önskar att öva i mer än en medlemsstat, måste du ta bar exam i varje land där du tänker att öva. Du kan också få en Master of Laws (LL.M.) examen i avtalsrätt.

Denna internationellt redovisade post-graduate degree-program ger dig en djupare kunskap i önskad övningsområde.

Alla utom en handfull stater har ytterligare licenskrav för advokater när medgav att staten bar.

För de flesta stater, juridisk utbildning (CLE) är obligatoriska för att säkerställa praktiserande advokater stanna upp-to-date med nya rättsliga utvecklingen.

Det antal timmar som krävs, och den rapportering frekvens varierar beroende på stat. Om ett kontrakt advokat fungerar beror ofta på vilken typ av klient som de representerar. Advokater som företräder konsumenterna (enskilda personer) eller små företag arbetar ofta i små advokatbyråer, eller som solo-och yrkesvägledare. De som företräder större företag i allmänhet arbetar i större företag. Andra alternativ är att arbeta med icke-vinstdrivande organisationer eller myndigheter. Stora företag eller företag som arbetar med avtal som ofta anlita jurister som in-house counsel. I detta exempel kontraktet advokat arbetar uteslutande med kunden. Hur avtalsjurister betalas varierar beroende på fallet. Det är inte ovanligt för en advokat att kräva en hållare, som är en partiell betalning sätts in på ett särskilt konto för advokaten att använda som tjänsterna utförs. Om spenderas innan ärendet avslutas, kan kunden bli ombedd att betala en extra hållare. Advokaten måste hålla en logg av tid på fallet, och ger en kopia till klienten för att visa hur hållaren har använts. Avtalsjurister antingen tar ut en fast avgift eller som arbetar på timbasis. Tim avgifter kan variera från $ till $ eller mer, beroende på advokat, och denna ränta vanligtvis inte har extra tjänster såsom avgifter för anmälan eller resekostnader. Komplexiteten i de fall spelar också en roll för de totala kostnaderna. Till exempel, skapa en grundläggande avtal kommer att vara billigare än att lämna in en stämningsansökan på grund av avtalsbrott. Schablonbelopp avgifter är oftast reserverad för fall som är enkla eller väl definierade såsom obestridda skilsmässa och konkurs tvister. När man diskuterar avgifter med en advokat, det är viktigt för kunderna att ta reda på exakt vad de schablonbelopp som fungerar och inte täcker. Bureau of Labor Statistics ("BLS") företags-eller Yrkesbaserade Outlook Handbok anger att median årliga lönen för advokater är dollar, (dollar. BLS inte skilja mellan olika typer av advokater dock, så att lönerna varierar beroende på området i praktiken. Avtalsjurister med mer erfarenhet, anställningstid och kompetens tenderar att hamna på den övre delen av lönen spektrum och kan göra, dollar eller mer per år. BLS projekt sysselsättningsgraden för advokater att växa med cirka procent, mellan och, som är genomsnittet för alla yrken i Usa. Ekonomin spelar en liten roll i tillväxten av området för lag. Om du funderar på att teckna ett avtal eller har att göra med ett brott mot avtalet, är det en god idé att tala med en erfaren advokat. Medan det finns kostnader förknippade med att anställa en, om du gör det kan visa sig vara mycket värdefull. Ett avtal som advokat kan se till att avtalet innehåller element som krävs för att vara juridiskt bindande och kan också minimera risken för att en rättegång. Du har bestämt dig för att hyra ett kontrakt advokat, är det viktigt att välja en som kommer att vara till nytta i ditt fall. Den typ av kontrakt som också kommer att spela en roll i att välja rätt advokat. Till exempel, om avtalet är mellan två individer, en solo-och sjukvårdspersonalen eller litet företag kommer sannolikt vara lämplig, men en ansenlig corporation kan dra mer nytta av en större advokatbyrå eller in-house counsel. Efter att minska ner dina val, ställa upp en inledande samrådet, som de flesta advokater erbjuda gratis. Detta inledande möte ger dig möjlighet att diskutera dina behov och förväntningar. Det ger dig också möjlighet att fråga om avtalet advokatens kompetens, erfarenhet och avgifter i samband med den juridiska tjänster. Möte med mer än en advokat kan hjälpa till att du väljer en som bäst uppfyller dina behov. Hitta rätt kontraktet advokat kan verka som en överväldigande uppgift, men det finns resurser tillgängliga för att göra processen enklare. En av de mest pålitliga resurser som du kommer att hitta är personliga referenser. Be familj och vänner om de känner till en advokat som specialiserat sig på avtal som de skulle rekommendera. Eller, om du känner en advokat som praxis i en annan del av lagen, be dem om en rekommendation. Ett annat alternativ är att kolla in i databaser som innehåller viktig information om advokater. Det finns databaser som finns, till exempel ett Löfte som omfattar recensioner, erfarenhet och disciplinära poster. Du kan också kontrollera bar association advokat katalog för ditt land för att hitta rätt avtal advokat.