JURISTDen nuvarande lagstiftningen är bristfällig. Och detta uttalande är svårt att inte hålla med. Tyvärr, alla av oss när som helst på ett eller annat sätt kan komma i kontakt med ett brottmål för att agera som den åtalade, misstänkta, vittnen eller offer

I lagen finns det en hel del riktningar, respektive, och advokater finns i olika inriktningar. Naturligtvis, utan undantag, advokater finns i en särskild församling och har högre juridisk utbildning. Men bara en kriminell advokat har värdefull kunskap och erfarenhet inom området juridik. Anledningen till detta är det faktum att den specialist som möter nästan dagligen med de verkliga förhållanden som kräver kvalificerad juridisk hjälp. Det kan absolut inte sägas om de som förespråkar andra områden, till exempel en tekniker vars verksamhet är kontakten med familjerätten.