JURISTDen nuvarande lagstiftningen är bristfällig

Det bör noteras att det i dag var och en har rätt att bevilja en kvalificerad juridisk hjälp av en kriminell advokat, oavsett hans ställning i den straffrättsliga processen.

Proffs som tillhandahåller dessa tjänster kallas för advokater

Detta är inte att säga att en person har rätt att inte endast för att ge kvalitet juridisk representation, och inte som en fri service.

I lagen finns det en hel del riktningar, respektive, och advokater finns i olika inriktningar. Naturligtvis, utan undantag, advokater finns i en särskild församling och har högre juridisk utbildning. Men bara en kriminell advokat har värdefull kunskap och erfarenhet inom området juridik. Anledningen till detta är det faktum att den specialist som möter nästan dagligen med de verkliga förhållanden som kräver kvalificerad juridisk hjälp. Det kan absolut inte sägas om de som förespråkar andra områden, till exempel en tekniker vars verksamhet är kontakten med familjerätten