JURIDISKA TJÄNSTERSom att stärka rättssäkerheten och utveckla konkurrensen på marknaden för juridiska tjänster allt viktigare att skydda rättigheterna för medborgare och organisationer förvärva kvaliteten på juridiska tjänster och dess reglering i de rättsakter. Det saknas nu av någon rättspraxis på denna fråga indikerar, är det inte troligt att det här problemet är inte på agendan, och att dess lösning är ännu inte funnit en tillfredsställande rättsliga mekanismer.

I den officiella 1 och i praktiken begreppet «juridiska tjänster» och «lagliga tjänster» är att betrakta som likvärdigt. Men i den litteratur man uttryckte åsikten att, enligt den juridiska tjänster bör förstås som skulder som härrör från avtal för Kommissionen, Byrån service, förtroende förvaltning av fastigheter, kommersiella koncession (franchise), en funktion som är en del av kontaktperson, representant, agent, herr Kommissionsledamot, Förvaltare, etc., som agerar på uppdrag av andra, antingen i eget namn, men i fel 2.

På denna grund tjänster utförda av professionella jurister, bör kallas inte rättsliga och juridiska, och, tydligen, att detta var det yttrande från Högsta Domstolen, när han gav förklaringar av vissa funktioner i tjänsten, ha en rättslig karaktär