JURIDISK RÅDGIVNING ONLINE DYGNET RUNTPå samråd i allmänhet, och är den första kontakten till den advokat med klienten och hans problem. Rådgivning kan vara antingen full-time (möte med advokat) och korrespondens via e-post på telefonen. Men, som regel, alla typer av korrespondens samråd på något sätt reduceras till interna samråd med advokat, som e-post eller telefon advokaten kommer inte så länge och omsorgsfullt diskutera Dina problem, undersöka Dina dokument. Formatet av ett telefonsamtal eller korrespondens som är lämplig endast för resenärer: som Din advokat och jurist med Ditt problem. På telefon advokat, till exempel, är det sannolikt att kortfattat besvara — är det att ta itu med Dina problem eller inte, kan vara beräknade omfattningen av problemet,» och ordna tid och plats för mötet med advokaten. E-post advokaten kan ge lite mer utförliga svar, som ofta är problemet åtgärdas, så den advokat är inte bara ansvarig, om han kunde hjälpa mig i denna fråga, men ibland ställer klargörande frågor så att klienten och advokaten att fullt ut förbereda för samråd i ett personligt möte.