JURIDISK RÅDGIVNING I BOENDEFRÅGORKära vänner! Om du har något behov av att skydda sin egendom och att försvara sina rättigheter som boende, kontakta då vår bolaget för tjänster av en advokat av bostadsrätten. Vårt samarbete kommer att börja med juridisk rådgivning i boendefrågor, som är tillgänglig både personligen och via Internet eller telefon. Våra bostäder advokater är välkänt i många städer i landet. Advokater för bostäder enkelt kommer att lösa din tvist med utvecklare i domstol, kommer att bidra till en privatisering av bostäder, kommer att försvara äganderätten och kommer att hjälpa många andra uppgifter relaterad till bostäder och fastigheter.