JURIDISK RÅDGIVNING I BOENDEFRÅGORKära vänner

Vårt samarbete kommer att börja med juridisk rådgivning i boendefrågor, som är tillgänglig både personligen och via Internet eller telefon

Våra bostäder advokater är välkänt i många städer i landet. Advokater för bostäder enkelt kommer att lösa din tvist med utvecklare i domstol, kommer att bidra till en privatisering av bostäder, kommer att försvara äganderätten och kommer att hjälpa många andra uppgifter relaterad till bostäder och fastigheter