JURIDISK RÅDGIVNING FAMILJERÄTTHar Du en fråga om familjerätt

För att få gratis juridisk rådgivning familjerätt, kan Du chatta på denna sida

Helt enkelt beskriva Ditt problem och vår advokat kommer att kontakta Dig inom den närmaste framtiden.

Här är en liten lista över problem i familjen lag, som gäller för oss:

Hur får man en äktenskapsskillnad, om make inte ger skilsmässa

Vilken egendom som anses vara giftorättsgods

Som andelar av egendomen, om det är utfärdat på någon av makarna

Är det möjligt att göra anspråk på arv(gåva) ärvde sin make maka (e) gift

I vilken stad kan gå in i ett äktenskap, i vilket lands

Hur disinherit det adopterade barnet

Make(maka) vill få en prenup kan jag vägrar

Listan är inte uttömmande, frågor som kan vara tusentals.

Ett särskilt omnämnande förtjänar temat del av fastigheten

Du bör inte förlita sig på råd från vänner och tv-show, allt i livet annorlunda. Våra skickliga jurister kommer att kunna ge kompetent rådgivning på familjerätten så att Du förstår dina rättigheter och förmåga att lösa även de mest komplexa och invecklade situationer