JURIDISK RÅDGIVNING AV ADVOKATJuridisk rådgivning en av de former av rätt utbildning, som specialiserat sig på vägledning i lag.

Bland de utländska advokatbyråer, som regel, inte enbart Rådgivande

Dessa tjänster tillhandahålls av specialiserade avdelningar på företag, där samtidigt med Rådgivande, det finns specialiserade domstolen divisioner. Rådgivande ge råd, göra avtal, analysera juridiska aspekter av kommersiell verksamhet, medan rättsligt företräda klienter i domstol är ansvarig för rättsliga dokumentationen, tillhandahållande av bevis och liknande frågor.

Juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning att ge rekommendationer om den optimala åtgärder i en viss situation och aktuella berättigade att använda.

Typiskt, juridiska tjänster är avgiftsbelagda.

Dock, i vissa fall, dessa tjänster är gratis, som betecknar den latinska termen»pro bono»

Denna praxis har en primär distribution i STORBRITANNIEN och USA.

I Europa än i mindre utsträckning

I Ryssland, även om den första upplevelsen hänvisar till, används idag är mycket begränsad.

I den moderna utvecklingen av Internet, tillgång till Rådgivande tjänster avsevärt förenklas. Detta är hur möjligheten av en relativt enkel personlig bekantskap med den lagstiftning och kommentarer på det, och det faktum att ett ökande antal advokatbyråer erbjuder svar på juridiska frågor direkt via sin internetleverantör