HJÄLPA TILL MED FAMILJENS JURISTFamiljerättsliga tvister är ett ganska vanligt fenomen. De flesta av dem att lösa utanför domstol genom en ömsesidig överenskommelse mellan parterna. Dock finns det ofta situationer när en tvist inte kan lösas genom förhandlingar och makarna fortfarande har att söka hjälp hos en familj advokat att ta itu med äktenskapsskillnad, bodelning, underhåll och andra frågor. Familjerätten är en av de ledande sektorerna i lag, som reglerar äktenskap och familjerelationer.

Familjens jurist eller advokat är nödvändigt när det finns följande typer av familjerättsliga tvister:

med ursprung från äktenskap och familjerelationer av makarna.

till följd av rättsliga relationer «makar och barn»;

andra familjerättsliga tvister.