HJÄLP AV RÅDFör att säkra ett jobb efter examen, är från den första kursen för att träna nära bra advokater. Studenter på Junior kurser kan öva i de Allmänna domstolarna — en domstol sekreterare. Studenter på högre kurser praktik i skiljedomstol (arbitration court), olika avdelningar, notarier och kommersiella strukturer. Efter denna praxis är oftast lätt att hitta ett jobb som en juridisk Sekreterare, en arbetsmiljöinspektör, en polis.

Så, direkt efter examen för att bli en notarie inte kommer att fungera

Denna position är som tilldelats medborgare med högre juridisk utbildning, som är utbildad för en period på mindre än ett år i staten notarie eller en privat notarie, gått en kvalificerad examen och att ha en licens för att dennes verksamhet.

För att bli en Åklagare, är det nödvändigt att inte ett år för att arbeta som biträdande Åklagare eller utredare.

Efter att det är möjligt att få tjänsten som Biträdande Åklagare

Och först efter en viss tid (ofta — år), förekomst av professionella egenskaper, kan du räkna med att Åklagaren: s ordförande.

Svår väg att titeln advokat. Det kommer att ta flera år att arbeta sig igenom en paralegal, och passerar en kvalificerad Kommissionen. Och för att tjäna rykte av hög kvalitet, specialist på att vinna alla fall, kommer sannolikt att ta många år