HEMSIDA ADVOKATER ONLINEPå denna webbplats kommer du att hitta en hel del juridiska information, både för jurister och för alla som lagen, eller vill lösa ett juridiskt problem.

Det första avsnittet heter»Tjänst för medborgare», och erbjuder juridiska tjänster och juridisk information som kan vara av intresse främst för de vanliga medborgarna. Det omfattar juridisk rådgivning, svar på dina frågor på olika rättsområden, tjänster för att göra påståenden och uttalanden, såväl som användbara juridiska tips och råd.

Detta avsnitt kommer att vara av intresse för alla medborgare som behöver juridisk rådgivning eller rättshjälp. Tjänster och rådgivning lämnas om gällande lagstiftning.

Särskilt i detta avsnitt bör noteras»advokater Katalog», där du kan hitta en bra advokat i närheten av din bostad, och vår kurs»sig Själv som en jurist», genom vilken du kommer att kunna använda alla de finesser och brister av lagar i deras favör.

I det andra avsnittet med rubriken»Tjänster för företag»som presenteras av våra juridiska tjänster och information som är relevanta för små och medelstora företag. Eftersom det innehåller juridiskt material och råd om företag, de kommer att vara av intresse inte bara för företagare, utan även för arbetstagare i företagen. Också här finner du gratis böcker, avtal och andra dokument som behövs.

«Tjänster för jurister»är titeln på den tredje delen.

Det innehåller en stor mängd information som kan vara användbar för både praktiserande advokater, och de som bara studera juridik

Här kan du hitta juridiska artiklar, juridiska uppsatser, juridiska ordbok, eg-beslut, gratis att ladda ner och läsa böcker och lagen böcker och alla koder. Här kan du också få din egen e-post och hemsida.

I det fjärde avsnittet, som har rubriken»Övrigt»innehåller olika information att även om de inte har direkt samband med rättspraxis, men det skulle vara användbara och intressanta för dig.

Här är de sidor som ägnas åt nyhetsbrev om webbplatsen, väder, möten i Verchovna Rada, nyheter, juridiska forum, etc