GRATIS JURIDISK RÅDGIVNINGRättshjälp genom en enkel fråga har en låg inkomst behövande personer av olika icke-vinstdrivande ideell Förening. Ofta verksamheten i dessa föreningar stöds av lokala myndigheter, universitet och statliga organ. Som exempel, förbundet för jurister i Estland. Student juridiska byrån agera i Unionens advokater och juridiska fakulteten vid Universitetet i Tartu.

Plats och öppettider gratis konsultation kontoret för juridiska tjänster kan hittas på hem sidan av Presidiet av juridiska tjänster.

Det estniska samhället för döva ger juridiskt stöd till personer med funktionshinder i Tallinn, Tartu, pärnu och Rakvere.

Estniska Unionen för personer med arbetssjukdomar ger juridiskt stöd till personer med funktionshinder i Tallinn, Tartu, pärnu och Rakvere.