GRATIS JURIDISK HJÄLPVärdet av lagen är att det är uppbyggt kring tillgänglighet av gratis juridisk hjälp till en mycket bredare grupp av medborgare, upprättar kontroll över efterlevnaden av personer som tillhandahåller kostnadsfri rättshjälp, normer, etiska regler och krav på att kvaliteten på tjänsterna, och ställer också höga krav på yrkeskvalifikationer på de personer som lämnar kostnadsfritt rättsligt bistånd.

Deltagare i det offentliga systemet för rättshjälp är de Verkställande myndigheterna och deras underordnade institutioner, de Verkställande myndigheterna i de konstituerande enheterna, regeringen juridiska byråer, jurister och notarier. I enlighet med lagen organ Verkställande makten av regionerna att besluta att fastställa om de statliga juridisk Byrå eller att innebära tillhandahållandet av gratis rättshjälp advokater. De är utformade för att bestämma mängden och förfarandet för ersättning till advokater och ersättning för sina kostnader för rendering av en kostnadsfri rättshjälp.