GRATIS HJÄLP

förfarandet för deras genomförande

Gratis juridisk hjälp - rättslig hjälp ska garanteras av staten och som helt eller delvis på bekostnad av den Statliga budgetenlokala budgetar och andra källor. Gratis primära rättshjälp. statliga garantier. vilket är att informera personen om hans eller hennes rättigheter och friheter. återställning i händelse av brott mot dessa och förfarande för att överklaga beslut. organ för lokalt självstyre. tjänstemän och officerare. Således.

handlingar eller underlåtenhet av organ för statsmakten

i obearbetad kostnadsfri rättshjälp. kan du få gratis rådgivning i rättsliga och andra frågor. förklaringar av lagstiftning och så vidare. Gratis sekundära rättshjälp. statliga garantier. som är att skapa lika möjligheter för personer att rättvisa. Gratis sekundära rättshjälpen omfattar sådana typer av juridiska tjänster: ) skydd av intressena för den misstänkte. i straffrättsliga förfaranden. ) skydd av intressen för den person att föra honom till administrativa ansvar. ) företräda personer i domstolar.

andra statliga organ.

kommunala organ. innan andra personer. ) beredning av handlingar (ansökningar. rörelser och så vidare). Således. inom ramen för den sekundära kostnadsfri rättshjälp. kan du få gratis tillgång till rättvisa. för att få ett kostnadsfritt juridiskt ombud i domstol för att representera Dina intressen. kommer att vara fri från handlingar.