EN BRA ADVOKATOfta människor kommer med sina problem, sin smärta, förvirrande situation för den advokat, jurist med målet att förstå något, för att lösa situationen, och få… I bästa fall — förgäves att ge pengar, i värsta tråkiga oändliga besök tjänstemän, skadade relationer med andra människor och förlorade saker och situationer som skulle kunna lösas och ett ömsesidigt godtagbart sätt och till förmån för den person som söker hjälp. Hur man skiljer en behörig specialist som bara behöver dina pengar och han är inte sugen på att ge dig service av hög kvalitet?

tecken på en bra advokat: uppmärksam på att lyssna på de problem som från början till slut, bekantskap med dokument om situationen för klienten, hantering av källor för juridisk information, rättvisa till kollegor, skriven utförande av ett samråd.