EN ADVOKAT TVISTEMÅLI vårt land är vi förbereda en mångsidig och generalist advokater. I första årets studerande lyssna Humaniora ämnen: filosofi, sociologi, cultural studies, logik. Som professionella discipliner lärs ut i teori och historia av staten och rätt, konstitutionell rätt, civilrätt, förvaltningsrätt, straffrätt. Specialisering av advokater som börjar på den tredje eller fjärde år. Fyra huvudsakliga områden: straffrätt, statens lag, civilrättslig och internationellt.

Visst, juridiska utbildning i de olika universiteten varierar. Så, Higher school of Economics förbereder jurister med en inriktning på det ekonomiska området, så att deras utbildning innebär ett stort block av ekonomiska och juridiska discipliner. Vid MGIMO, ligger betoningen på internationell lag, så att studenter som studerar historia, internationella relationer, internationella ekonomiska relationer, internationell offentlig och privat rätt.