EN ADVOKAT TVISTEMÅLI vårt land är vi förbereda en mångsidig och generalist advokater

Specialisering av advokater som börjar på den tredje eller fjärde år

Fyra huvudsakliga områden: straffrätt, statens lag, civilrättslig och internationellt.

Den vanligaste specialisering är civila. Det tjänar advokater för domstolarna, notarier, advokater, juridiska tjänster för företag. Studenter som tar lagen i staten, kommer i framtiden att arbeta i statliga och offentliga organisationer. Kriminella specialisering talar för sig själv: det utbilda framtida forskare. Observera att valet av vilken typ av specialisering betyder inte att en akademiker som inte kommer att kunna göra i framtiden i andra områden.

Visst, juridiska utbildning i de olika universiteten varierar. Så, Higher school of Economics förbereder jurister med en inriktning på det ekonomiska området, så att deras utbildning innebär ett stort block av ekonomiska och juridiska discipliner. Vid MGIMO, ligger betoningen på internationell lag, så att studenter som studerar historia, internationella relationer, internationella ekonomiska relationer, internationell offentlig och privat rätt