Domstolens Jurister, Prisvärda Advokater för Alla Australiska DomstolarDomstolen advokater är jurister med särskild kompetens och erfarenhet för att representera och förespråkare för klienter i domstol.

En bra domstolen advokat vet inte bara den lag som är tillämplig i ditt fall, men de förfaranden och processer i domstol och hur de ska presentera ditt ärende till beslutsfattare på ett sätt som kommer att ge dig de bästa chanserna till att lyckas. När de konfronteras med en domstol datum, oavsett om det är en civil, familj, trafik, rattfylleri eller straffrättslig fråga, många människor anser representerar sig själva i domstolen i stället för att bedriva en domstol advokat. Detta kan bero på att de tror att de inte kommer att kunna få en domstol, jurist på kort varsel, eller för att de känner att de helt enkelt inte har råd att betala för tjänster av en advokat. Det finns många anledningar till varför du bör utse en advokat som ska företräda dig i domstol snarare än du representerar dig själv, inte minst som att en advokat är mycket utbildning för att känna till området för lag och kommer att få veta den saken. En domstol advokat är också mycket erfaren i Domstol förfarande och processer. Om du inte väljer att utse en advokat och istället representera dig själv, du riskerar inte bara misslyckats med att identifiera de viktigaste rättsliga argument som kommer att hjälpa i ditt fall, men du kan sluta spendera mer tid på att försöka sortera din fråga utan framgång. En bra domstolen advokat kan berätta för dig om du har en fordran eller försvar och kan förbereda kvalificerade juridiska argument för din räkning. Domstolens jurister är mycket skicklig i konsten att pröva och att korsförhöra vittnen, identifiera om en fråga som är relevant eller irrelevant för det fall, att identifiera vilka handlingar hjälpa en klient är fallet, och att sammanfatta den juridiska frågor. Domstolens jurister som är väl förtrogna med de regler och förfaranden i Domstol och vet vad Domstolens befogenheter i förhållande till att göra beställningar, leverera domar eller avkunnats beslut. Domstolens jurister vet skillnaden mellan ett interimistiskt hörsel och en slutlig förhandling, och hur dessa utfrågningar genomförs. De vet också hur man genomför alternativa lösningar konflikten, såsom medling och alternativ tvistlösning. De är erfarna förhandlare och kan ge dig råd, inte bara om bedömningen av din ansökan, men hur rättssystemet fungerar, och vad man ska förvänta sig när du går in i en rättssal. Domstolen advokater kan också berätta för dig vad du kan förvänta dig från en viss Registrar, Domare, Domare eller Kommissionär. Samtidigt som en domstol advokat inte kan visas att vara»i tjänst»med en beslutsfattare, de är ofta bekanta med som förekommer före ett visst beslutsfattare och vet hur att beslutsfattaren bedriver sin verksamhet i rättssalen.

De kommer också att veta vad det troliga resultatet kommer att vara för dig

Advokater är skyldiga att tjäna dina intressen i professionellt och etiskt sätt, utöva tillbörlig omsorg och skicklighet. Domstolen advokater officerare i Domstol och är skyldiga att agera på ett sätt som inte vilseleda Domstolen. De är ansvariga inte bara för att Domstolen, men att den professionella organ i den Stat eller Territorium som reglerar genomförandet av advokater (till exempel den Rättsliga Praktiken Board of Western Australia eller Law Society of Queensland). Detta innebär att när du anlitar en domstol advokat, de måste agera i enlighet med sina skyldigheter enligt de regler för uppförande som fastställts av den professionella kroppen i sin Stat eller Territorium. Om de inte gör det, kan du göra en anmälan till den rättsliga yrkesorganisation, och de kommer att undersöka genomförandet av din advokat. Andra specifika professionella ansvar av domstolen advokater har råd Domstol i någon rättslig myndighet som han eller hon anser är relevanta att begränsa förhandlingen till de frågor som advokaten anser är riktiga juridiska frågor korrigera något i hans eller hennes motståndare säger som de vet är fel och upphör att fungera om det finns en intressekonflikt. En domstol advokat som vet att deras klient är skyldig är dock i uppdrag att vädja oskuld har en plikt att inte vilseleda domstolen, och därför måste antingen upphör att verka för att klienten eller, om det är för sent att ta ut, att informera kunden om att de inte kan ligga på uppdrag av kunden, och att fallet kan vara allvarligt äventyras. Till exempel, i ett brottmål för mord, en advokat som visste för ett faktum att deras klient var skyldiga inte kunde försöka övertyga domstolen om att det var någon annan som begått mordet, och inte sin klient. De kunde dock upprätthålla försvaret att åtalet hade, på de bevis som lagts fram, det gick inte att fastställa skuld bortom rimligt tvivel