BROTTMÅLBrottmål — talan på det sätt som föreskrivs i lag (se straffprocesslagen) förfarandet i händelse av upptäckt av tecken på att ett brott. Ett brottmål prövas och avgöras av domstol enligt material utredning och förundersökning.

Pre-produktion börjar med steg om inledande av straffrättsligt förfarande.

Enligt artikeln, anledningen till inledande av straffrättsligt förfarande:

uttalandet av brott.

frivilligt överlämnande,

budskapet på den perfekta eller att förbereda brott, fått av andra källor.

beslut av Åklagaren om inriktningen av lämpliga material för att kroppen av förundersökning till beslut i en fråga om åtal.

Grunden för excitation av brottmål är att det finns tillräckligt med data som visar tecken på brott.

I enlighet med straffprocesslagen, den tilltalade och hans försvarare har rätt att granska material i brottmål. Den straffrättsliga förfarandet lagen innehåller inga bestämmelser om bemyndigande en person som avslutat förfarandet, för att bekanta sig med fallet material.

De lagringstider för brottmål skall löpa från den dag då en tidigare dom eller trätt i laga kraft en dom av frikännande, liksom resolution (dom) om uppsägning av fallet.