BROTTMÅLBrottmål talan på det sätt som föreskrivs i lag (se straffprocesslagen) förfarandet i händelse av upptäckt av tecken på att ett brott