Att civilrättsligt ansvar juridiska definitionen av skadeståndsansvarn.

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive ordbok, ordbok, litteratur, geografi, och andra viktiga uppgifter är endast i informationssyfte. Denna information ska inte betraktas som fullständiga, uppdaterade, och är inte avsett att användas i stället för ett besök, konsultation eller rådgivning av juridisk, medicinsk, eller någon annan professionell