ADVOKATTJÄNSTER PRISERFörvaltarens arvode och ersättning för kostnader advokat bestäms vid ingående av avtal på rendering rättslig hjälp mellan advokat och den person söker rättshjälp med hänsyn till detta Beslut, och den kompetens och erfarenhet som advokat, komplexitet, behovet och tiden för dess genomförande, och övriga relevanta omständigheter.

Under dagen av sysselsättningen av advokat hänvisar till den tid under ett kalenderår dag, när en advokat utför specifika instruktioner för de viktigaste, oberoende av den faktiska varaktigheten av hans arbete.

I rättshjälp advokat i helger och helgdagar, såväl som att tillhandahålla juridisk rådgivning till avgång av en advokat i en annan ort betalar inte mindre än dubbla beloppet.

När de tillhandahåller juridisk rådgivning till avgång av en advokat från en annan plats, till betalning av utgifter för resor och uppehälle i detta fall skall fastställas genom överenskommelse mellan parterna, men får inte vara mindre än kostnaden för den faktiska kostnader för biträde